Check out the Latest Articles:

Click aici pentru oferta de cursuri oferite de Institutul pentru Comunicare şi Cultură

*

Una dintre provocările cele mai dificile cu care se confruntă organizaţiile moderne este dezvoltarea personalului. Odată cu intrarea în era globalizării informaţiei şi accesul la o tehnologie adecvată, doar calitatea resurselor umane va face diferenţa între organizaţiile cu randament înalt şi cele mediocre. Din acest punct de vedere, dezvoltarea resurselor umane constituie, în acelaşi timp, cel mai bun mod de retenţie a angajaţilor, dar şi acela de a atrage cele mai bune competenţe. De aceea, Institutul pentru Comunicare şi Cultură (ICC) doreşte să vină în întâmpinarea nevoilor clienţilor săi prin promovarea unor training-uri ce vizează un proces continuu de dobândire a noi cunoştinţe, abilităţi, competenţe şi atitudini necesare îndeplinirii prompte şi eficiente a atribuţiilor pe care le presupune un anumit post.

Programele de training pe care Institutul pentru Comunicare şi Cultură le implementează presupun următorii paşi:

1. Analiza de nevoi, adică o evaluare iniţială a nevoilor de învăţare pe care le prezintă participanţii. Această etapă include analiza organizaţională, a posturilor şi a angajaţilor.

2. Conceperea şi asumarea obiectivelor training-ului. În funcţie de nevoile participanţilor, obiectivele training-ului sunt formulate într-o manieră clară şi punctată. Cursanţii vor cunoaşte cu precizie ce se cere de la ei, ipotezele de lucru de la care pornim cu toţii şi orice trăsătură specială a programului care trebuie clarificată în prealabil desfăşurării propriu-zise a acestuia.

3. Planificarea programului. Planificarea implică mai mult decât asignarea unui anumit număr de ore pe zi unor activităţi sau programarea cât mai facilă a desfăşurării sesiunii sau sesiunilor de training. Ea presupune: stabilirea metodelor de formare ce urmează a fi utilizate, plierea trainerilor, a materialelor şi a serviciilor directe sau conexe în funcţie de cerinţele programului, astfel încât toate să conveargă într-o experienţă de învăţare perfectă care să permită un follow-up corespunzător.

4. Implementarea procesului de training. Activităţile pot fi acum derulate conform planului stabilit. Cursanţilor li se oferă ocazia de a-şi umple golurile privind cunoştinţele, competenţele şi atitudinile privitoare la participarea şi contribuţia lor la program, în scopul transferului acestora la locul de muncă.

5. Evaluarea procesului de training presupune corelarea datelor obţinute pe tot parcursul programului (chestionare, teste etc.), monitorizarea activităţilor cursului şi colectarea de feedback. Vom evalua:

Reacţia participanţilor la program;
• Măsura în care cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile participanţilor s-au îmbunătăţit în urma trainingului;
• Cum şi-au modificat aceştia comportamentul la locul de muncă;
• Care sunt rezultatele la nivelul organizaţiei ale training-ului.