Check out the Latest Articles:
“O organizaţie puternică este una în care indivizii au cunoştinţele, competenţa, dorinţa şi posibilitatea de a obţine succese personale care duc, într-un fel sau altul, la succesul colectiv al organizaţiei” (Stephen R. Covey).

Necesitatea unui program de teambuilding

Formarea grupurilor de oameni care să lucreze în moduri coordonate, în vederea realizării obiectivelor care contribuie la ţelul principal al organizaţiilor a devenit tot mai stringentă odată cu mărirea dimensiunilor şi a complexităţii structurale a acestora. De aceea, Institutul pentru Comunicare şi Cultură promovează ideea unui teambuilding care vizează îmbunătăţirea şi eficientizarea relaţiilor dintre membrii unui grup, în vederea depăşirii obstacolelor cu care aceştia se confruntă, pentru atingerea obiectivelor şi a intereselor lor comune. Importanţa unui program de teambuilding se leagă de posibilitatea de a integra competenţele, abilităţile, talentul şi creativitatea participanţilor.

Procesul de elaborare a unui program de teambuilding are următoarea structură:

1. Întrucât nu există o reţetă universală aplicabilă în orice situaţie, se impune, în prealabil, o analiză a ariilor în care s-au sesizat ineficienţe operative, cu scopul identificării nevoilor şi a problemelor cu care se confruntă organizaţia. În cadrul analizei se vor avea în vedere obiectivele, viziunea şi cultura promovate în cadrul companiei.
2. Pe baza datelor obţinute se va elabora structura programului de teambuilding, prin stabilirea obiectivului şi a temei principale, a activităţilor, metodelor şi a tehnicilor utilizate. În funcţie de acestea, se va stabili şi locul de desfăşurare al teambuildingului.
3. Implementarea programului de teambuilding adaptat la nevoile specifice ale participanţilor.
4. Feed-back – prin aplicarea unui chestionar la minim 3 luni de la desfăşurarea programului.
5. Evaluarea programului. Se vor corela informaţiile iniţiale obţinute de la participanţi, datele din chestionare, teste, etc. cu datele obţinute pe fiecare etapă în parte prin înregistrarea deciziilor luate atât la nivel individual cât şi de grup, aşa încât la finalul programului pot fi evaluaţi indicatorii obţinându-se o măsurare obiectivă a evoluţiei învăţării.

În cadrul programului de teambuilding, abordarea propusă pentru lucrul în echipă presupune:

  – recapitularea constantă a obiectivelor fixate iniţial
  – conştientizarea modului de funcţionare a echipei
  – eficienţa legată de sarcină
  – flexibilitatea, creativitatea şi promptitudinea în faţa schimbării
  – tolerarea ambiguităţii şi a diferenţei în echipă
  – adaptarea rapidă la schimbare şi depăşirea sentimentului de nesiguranţă

Aptitudini dezvoltate în urma participării la un program de teambuilding (listă deschisă):

 • construirea şi consolidarea identităţii de grup
 • creşterea coeziunii de grup şi a sentimentului de apartenenţă
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi cooperare
 • acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a membrilor echipei
 • cultivarea responsabilităţii individuale şi a celei colective
 • stabilirea unor obiective comune şi elaborarea unei strategii de lucru a echipei
 • stabilirea modului optim de gestionare a resurselor disponibile
 • identificarea şi asumarea punctelor forte şi slabe ale echipei
 • stimularea dinamismului participanţilor
 • cultivarea leadership-ului
 • promovarea managementului de înaltă clasă
 • promovarea învăţării active prin intermediul inovării
 • cultivarea creativităţii, flexibilităţii, adaptabilităţii, a empatiei şi a capacităţii de motivare
 • integrarea şi asocierea în scopul procesării eficiente a informaţiei
 • însuşirea abilităţii de a gestiona şi soluţiona conflictele între membrii echipei
 • gestionarea, asumarea şi depăşirea unor situaţii de eşec
 • folosirea eficientă a timpului
 • întărirea transferului de cunoştinţe de la teambuilding la locul de muncă

Beneficiile teambuildingului

Un program de teambuilding este în fond un program de învăţare experienţială şi de dezvoltare cu consecinţe pozitive asupra evoluţiei în ansamblu a unei organizaţii. Privit din perspectiva eficienţei economice, un program de teambuilding reprezintă o investiţie necesară şi eficace, care va fi ulterior recuperată de către companie şi transformată în profit prin performanţele obţinute la nivelul echipelor care o compun.