Check out the Latest Articles:

Ideea înfiinţării Institutului pentru Comunicare şi Cultură (I.C.C.) a luat naştere în iarna anului 2009 la iniţiativa câtorva traineri specialişti, doctori în ştiinţe umane, care au coagulat o echipă de experţi dintr-o arie vastă de activitate.

Misiunea care consolidează echipa noastră este facilitarea accesului la cultură, promovarea valorilor culturale, sociale şi intelectuale,  accesarea noilor mijloace de eficientizare a competenţelor comunicaţionale în vederea dezvoltării resurselor umane şi a integrării complexe a acestora în diferite structuri organizaţionale.

Obiectivele noastre sunt:

 • promovarea culturii, a educaţiei şi formării şi a valorilor sociale;
 • promovarea respectării demnităţii umane şi a drepturilor universale ale omului; eliminarea tuturor formelor de discriminare culturală, etnică, lingvistică, religioasă, rasială sau sexuală;
 • oferirea de servicii socio-culturale;
 • educarea şi dezvoltarea comunităţii culturale;
 • facilitarea şi dezvoltarea dialogului intercultural;
 • crearea unei interfeţe oneste şi de încredere între comunitatea culturală şi terţe părţi (mediul de afaceri, mediul academic, etc.);
 • promovarea mobilităţilor culturale;
 • promovarea culturii în societate: în învăţământ, instituţii publice, grupuri dezavantajate;
 • promovarea valorilor culturii europene;
 • promovarea marketing-ului cultural;
 • promovarea manageriatului cultural;
 • relaţionarea politicilor culturale cu cele sociale şi educaţionale;
 • dezvoltarea, aprofundarea şi eficientizarea competenţelor de comunicare interpersonale, în echipă, în organizaţii şi în societate;
 • dezvoltarea abilităţilor de prevenire, mediere şi aplanare a conflictelor;
 • implicarea şi oferirea de consultanţă în activităţile de prevenire, mediere şi aplanare a conflictelor;
 • promovarea participării şi implicării tinerilor în proiecte ce vizează activităţi cu caracter profesional, cultural şi de angajare civică;
 • ridicarea nivelului de cunoştinţe pe plan cultural, social şi uman a tinerilor;
 • formarea profesională şi integrarea organizaţională şi socială a tinerilor;
 • formarea şi reorientarea profesională a adulţilor;
 • oferirea de consultanţă pentru susţinerea persoanelor vârstnice şi pentru integrarea activă a acestora în societate;
 • oferirea de activităţi pentru educaţia informală a copiilor;

Institutul nostru doreşte să vină în întâmpinarea obiectivului prioritar lansat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării de a asigura calitatea educaţiei la toate nivelurile. Considerăm că realitatea actuală indică o cerere masivă de cursuri, axată pe o nevoie tot mai mare de educaţie continuă, formare şi dezvoltare personală.

În ceea ce priveşte formarea profesională, Institutul nostru este specializat în furnizarea serviciilor de training şi consultanţă cu scopul de a da curs nevoilor specifice ale clienţilor şi a-i ajuta pe aceştia în propria formare sau consolidare.

Fie că a proiectat şi a implementat propriile programe de formare profesională, fie că şi-a oferit serviciile pentru dezvoltarea proiectelor partenerilor săi, Institutul pentru Comunicare şi Cultură a reunit mereu o echipă competentă, implicată şi orientată pe sarcini.

Beneficiarii programelor de formare şi team-building ale Institutului pentru Comunicare şi Cultură au apreciat că serviciile noastre sunt competitive datorită resurselor metodologice inovatoare pe care le propun şi a gradului ridicat de eficacitate de care dispun.