Check out the Latest Articles:
Share |
Institutul pentru Comunicare şi Cultură caută colaborator

Activezi în domeniul resurselor umane sau al consultanţei profesionale? Ai experienţă în ceea ce priveşte proiectele de finanţare? Poţi coordona un proces de mediere profesională?

Dacă răspunsul tău la întrebările de mai sus este DA, atunci te invităm să colaborezi cu noi în cadrul desfăşurării unui proiect de retenţie a forţei de muncă la nivel local (Cluj-Napoca).

Înainte de toate, va trebui să ne expediezi la adresa de email contact@icc.org.ro CV-ul tău şi să ne arăţi cât de bine te descurci cu proiectele de finanţare rezolvând detaliat (1-2 pagini A4, Times New Roman, spaţiere 1,5pt) următoarea cerinţă:

Concepe un obiectiv SMART pentru un proiect de finanţare care îşi propune să medieze profesional între 20 de şomeri şi potenţiali angajatori pe piaţa forţei de muncă locală.

Ai grijă să incluzi obiective specifice şi activităţile detaliate aferente. Bugetul şi timpul de desfăşurare le vei fixa tu însuţi, cât mai realist cu putinţă.

Colaboratorul ICC va fi selectat în funcţie de următoarele criterii (în ordinea importanţei):

1.       Aplicabilitatea obiectivului;
2.       Originalitatea obiectivului;
3.       Experienţa profesională;
4.       Promptitudinea în expedierea materialelor (data limită: 5 martie 2011, ora 15,00)

Aşteptăm să lucrăm împreună!

Echipa ICC
www.icc.org.ro
contact@icc.org.ro  1. […] This post was mentioned on Twitter by Cristian Hainic, I.C.C.. I.C.C. said: Vino cu noi pentru a creste impreuna! http://goo.gl/kcRfx http://fb.me/LagVhH5p […]